Actuele informatie

Tijdelijke toeslag meerkosten Covid-19

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft woensdag 29 juli bekend gemaakt dat mondzorgverleners vanaf 1 augustus tot 1 november een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening mogen brengen als tegemoetkoming voor extra kosten door de corona-uitbraak. De toeslag is een tegemoetkoming van kosten die samenhangen met de zorg van individuele patiënten, zoals triage en (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor tandheelkundige zorg geldt code C88 en voor orthodontische zorg de code F902. De prestaties zijn van kracht vanaf 1 augustus tot 1 november 2020.