Uw eerste bezoek

Wat u kunt verwachten tijdens een eerste afspraak in onze praktijk

Bespreken gezondheidsvragenlijst

Allereerst zullen wij de door u ingevulde gezondheidsvragenlijst met u doornemen. Het is voor ons belangrijk om op de hoogte te zijn van uw algemene gezondheid. Dit om te kunnen verifiëren of uw gezondheid en/of medicijngebruik invloed hebben op de behandeling en/of mondgezondheid. Voor sommige behandelingen moeten er voorzorgsmaatregelen getroffen worden en/of in sommige gevallen is overleg met uw behandeld arts nodig.

 

Mondonderzoek waarbij specifiek de conditie van het tandvlees wordt beoordeeld

Tijdens een eerste behandeling bij ons zullen wij eerst een mondonderzoek uitvoeren zodat wij een goed beeld hebben van de algehele conditie van het gebit. Daarna zullen wij metingen doen aan uw tandvlees om vast te kunnen stellen wat de huidige conditie van uw tandvlees is.

 

Behandeladvies bespreken

Aan de hand van de uitkomst van de metingen zullen wij ons behandeladvies met u bespreken. Aan de hand van uw eigen wensen en mogelijkheden zullen wij samen tot een behandelplan komen.

 

Kosten bespreken

Afhankelijk van de uitgebreidheid en de ernst van de ontsteking van uw tandvlees zal een behandelplan worden opgesteld, de kosten hiervan kunnen erg uiteen lopen. De kosten van de behandeling zullen daarom met u besproken worden en indien gewenst kan een begroting naar u worden gemaild of worden meegegeven. Als u akkoord gaat met de voorgestelde behandeling en de kosten hiervan zullen we de behandeling starten.

 

Instructie mondhygiëne

Voor het gezond krijgen en/of houden van uw gebit en tandvlees is een goede mondhygiëne van groot belang. Daarom beginnen we met een uitgebreide instructie om uw mondhygiëne te optimaliseren. In de volgende behandeling(en) wordt gestart met de gebitsreiniging om tandsteen en de tandplaque te verwijderen.