Privacy statement

Procedure en kenbaarheid op uw website voor recht tot inzage gegevens

 

Procedure recht tot vernietigen gegevens

Richtlijnen qua bewaartermijn van een medisch dossier zijn op moment van schrijven van dit document, februari 2018, 15 jaar. Dit kan zelfs langer zijn, indien hier goede reden voor is.
Dit kan inhouden dat een verzoek van een persoon tot vernietiging van een dossier, niet rechtsgeldig is. Dit zal in alle gevallen zijn wanneer een patiënt bij u in behandeling is.

 

Onderstaand een artikel van de Autoriteit Persoonsgegevens, die hier de richtlijnen voor aangeeft

Vraag en antwoord Autoriteit Persoonsgegevens, februari 2018 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/medisch-dossier

 

De hoofdregel is dat uw medisch dossier minimaal 15 jaar moet worden bewaard na het einde van de behandelingsovereenkomst. Dit is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Maar soms moet uw dossier langer of juist korter worden bewaard.
Langer bewaren Uw medisch dossier moet langer worden bewaard dan 15 jaar als: er een andere wettelijke bewaartermijn is;
dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening; de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders.
Korter bewaren Voor medische gegevens die niet onder de WGBO vallen, zoals verpleging en verzorging door de thuiszorg, geldt de algemene regel dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is.